A MADÁRBARÁT ÓVODA alprogram a madárvédelem mellett kiemelkedően jó lehetőségeket kínál a gyerekek nevelésében. Mivel a városi madarak hozzászoktak az ember jelenlétéhez, az odúhoz a fiókáit etetetni érkező, vagy a madáritatóban fürdő madarak megfigyelése életre szóló élményt jelent a gyerekeknek.

A madarak kínálta pedagógiai lehetőségeket télen sem kell nélkülöznünk. A nyüzsgő madáretetők, különösen a csoportszoba ablakába helyezett ablaketetők életének megfigyelése a zord időszakban is remek elfoglaltságot jelent.

 

Ősz és tél
A madarak számára az ősz és a tél a költést követő nyugalmi időszak. Számos madarunk elvonul, más fajok viszont itthon maradnak, vagy hozzánk érkeznek telelni. Ilyenkor a legfontosabb feladatunk a hó és tartós hideg megérkezésével az
etetés megkezdése, és az egész éves itatás folytatása. Ekkor érdemes kitakarítani és felújítani a régi, illetve kihelyezni az új odúkat. A természetes és mesterséges odúk nem csak a költési időszakban fontosak a madarak életében, ősszel és télen sok faj éjszakázásra használja ezeket.

Tavasz és nyár
A hóolvadást követően abba kell hagyni a madáretetést, és az etetőket ki kell üríteni. A költési időszakban ne etessünk, mert ez a cinegékre nézve kockázatos lehet.
Az itatás egész évben, de különösen a nyári kánikulában fontos madárvédelmi munka
.

Pályázatok

ZÖLD ÓVODA

TISZTELT PARTNEREINK, LÁTOGATÓINK!

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Pécs Város Önkormányzata 8 intézményével sikeresen pályázott a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatra.

 

ÓVODÁNK EGYIKE A KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK.

A fenntartó által benyújtott TÁMOP 3.1.4. pályázatban óvodánk 5 810 465 millió Ft támogatást nyert, melynek nagyobb részét a 2009/2010. nevelési évben az óvodapedagógusok továbbképzésére, új programok kidolgozására és megvalósítására fordíthatunk, illetve képességfejlesztő eszközöket vásárolhatunk.

 

A teljes pályázati anyag elérhető:    http://tamop314pecs.uw.hu

 

A pályázat céljai:

· a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében

· a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás);

 

A pályázat főbb tevékenységei:

a) A kompetencia alapú nevelés implementációja

· legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program,

újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása:

· Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése nevelési évenként.

· Legalább egy témahét megszervezése nevelési évenként.

· A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése

· Az implementációs folyamat támogatása érdekében szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele

· az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése

 

b) A hátrányos helyzetű és SNI gyerekek esélyegyenlőségének javítása

(szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)

· A hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrálását elősegítő programok

A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok  megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

 

c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi

Innováció megvalósítása

· Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (“jó gyakorlatok átvétele”).

· Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, tapasztalatcsere megvalósítása.

· Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.

 

 

A pályázat megvalósításában résztvevő óvodapedagógusok:

 

Cselényi Julianna

megvalósító pedagógus

narancssárga kiscsoport

Módosné Gosztola Erzsébet

megvalósító pedagógus

narancssárga kiscsoport

Szabó Csilla

megvalósító pedagógus

rózsaszín kiscsoport

Bácsalmásyné Vidák Ildikó

szakmai vezető

rózsaszín kiscsoport

 

 

A PROGRAM LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI:

A projekt munkaterve

Helyettesítések ütemezése

Kicsiny tollpihe” - témahét

Ég a gyertya ég…” - 3 hetes projekt

Kibújás vagy bebújás…” - 3 hetes projekt

A környezettudatos magatartás kialakítása..” - intézményi innováció

A Projekt eredményeinek összefoglalása

Óvodánk szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

 

 

A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.).

Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott kincsekkel. Növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2011. év madara

a széncinege