Óvodai alapítványunk neve:

Piciny Kezek Alapítvány

 

Székhelye:

7621 Pécs, Papnövelde u. 18-20.

Tel: 72/ 534 517

 

Alapítás ideje:

1996.

Közhasznú jogállás megszerzésének ideje:

1999.

 

ALAPÍTVÁNYUNK CÉLJA:

1. A gyermekek egészséges fejlődésének, gondozásának támogatása.

2. A gyermekek óvodai életkörülményének javítása, segítése.

3. Az előző célok megvalósulását segítő tevékenységek támogatása.

4. Anyagi és egyéb erőforrások gyűjtése; az alapítványi vagyon gyarapítása.

 

Az alapítvány szervezete:

Az alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az 5 tagú kuratórium.

 

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli, a cégjegyzés szabályai szerint.

Az alapítvány bankszámláját a Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti.

 

 

Bankszámlaszáma:

50800111 - 13500933

 

Nemzetközi Számlaszáma:

HU 92 5080 0111 1350 0933 00000000

 

ADÓSZÁMA:

19035048-1-02

 

 

Köszönjük, hogy adójuk 1%-val támogatták óvodánkat!

Bízunk benne, hogy a jövőben is hozzájárulnak alapítványunk hatékony  működéséhez!