Dokumentumok

HELYI PROGRAM

HÁZIREND

Helyi nevelési programunkban a megfelelő törvényességi szempontok betartása és figyelembe vétele mellett jelenítettük meg speciális helyzetünket, lehetőségeinket.

 

Programunk alapgondolata a gyermekek jogainak és igényeinek szem előtt tartása. Olyan korszerű nevelési gyakorlat kialakítása, mely biztosítja a boldog gyermekkort, az életkori sajátosságoknak megfelelő képességek és a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását az egyenlő hozzáférés biztosításával.

Ehhez választottuk azt a nevelési módot, amelyben a gyermekeink minden kényszer nélkül saját magukhoz viszonyítva optimálisan fejlődhetnek, személyiségük szabadon bontakozhat ki.

Személyiségüket gondoskodás és különleges védelem illeti meg.

 

A program letölthető itt:

Házirendünk állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki, jogok és kötelességek gyakorlásával, az óvodai munkarenddel, az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.

 

A következő dokumentumok alapján készült:

· a Közoktatásról szóló – 2008. szeptember 1. napjától hatályos – 1993. évi LXXXIX. törvény;

· a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet;

· a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

· a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V.24.) OM rendelet;

· továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései.

 

A teljes dokumentum letölthető:

http://www.vki-pecs.sulinet.hu/hazirend.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat

A teljes  szabályzat letölthető:

http://www.vki-pecs.sulinet.hu/dokument.html